Wherever the railways are

Affiliates

Moscow —central office
Saint Petersburg
Voronezh
Yekaterinburg

Yekaterinburg

Irkutsk
Kaluga
Kemerovo
Krasnoyarsk
Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod

Novosibirsk
Omsk

Omsk

Petrozavodsk
Rostov
Samara
Ufa

Ufa

Khabarovsk

Khabarovsk

Chelyabinsk

Chelyabinsk

Yaroslavl

30 affiliates and
branches in Russia!